Entrevista a Carmen Terán, presidenta de AMAT, en LOS CÁNTABROS (11/10/16).